תקנה להשחרת חלונות ברכב
תקנה להשחרת חלונות ברכב

קרא את התקנה הנוגעת בציפוי חלונות כהים והשחרת חלונות ברכב

תקנה 356 (ד): "לא ירשם רכב או יחודש רשיונו של רכב שהשמשה הקדמית והאחורית והשמשות שליד המושבים הקדמיים בו, כולן או מקצתן צופו בחומר ציפוי בין בהתזה, בין בהדבקה ובין בכל דרך אחרת".

*משמעות עדכון התקנה היא כי ניתן לאשר במסגרת מבחן הרישוי ציפוי של יתר שמשות הרכב ( שאינן מוזכרות בתקנה ) דהיינו השמשות המותקנות בצידי הרכב מאחורי הנהג והנוסע שלידו בלבד.